: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 มิ.ย 2021]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานพนักผิงสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 มิ.ย 2021]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 มิ.ย 2021]
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมุก (กั้นห้องประธานสภาเทศบาลตำบลมุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 มิ.ย 2021]
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 มิ.ย 2021]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานพนักผิงสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 มิ.ย 2021]
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน บฉ ๔๗๖๙ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 มิ.ย 2021]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 มิ.ย 2021]
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 มิ.ย 2021]
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ