: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำ ศพด. บ้านกุดโง้งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ค 2022]
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ค 2022]
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง และติดตั้งระบบโซล่าเชลล์เพื่อการเกษตร บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ก.ค 2022]
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง และติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ก.ค 2022]
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง และติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ ๓ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มใต้-แยกขวา)บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายวอ-ดานคำ) หมู่ที่ 3 บ้านศูนย์ไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
ซื้อซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 มิ.ย 2022]
ซื้อโต๊ะสำนักงานโต๊ะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 มิ.ย 2022]
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ