: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
พิธีส่งตัวนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ตัวแทนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพัทลุงเกมส์โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
วันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้โอวาท แก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร นายกสมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ในโอกาส เป็นประธานพิธีส่งตัวนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ตัวแทนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพัทลุงเกมส์โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติเริ่มการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29 กรกาคม 2565 – 10 สิงหาคม 2565 โดย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน6 ชนิดกีฬาได้แก่ กีฬายิงปืน เรือพาย ยกน้ำหนัก หมากลอม เปตอง และเทควัน
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 37 คนและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2565 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬายิงปืน เทนนิส เปตอง และกรีฑา มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 13 คน
ซึ่งในการแข่งครั้งนี้ได้มีนักกีฬาเปตองอาวุโสของเทศบาลตำบลมุกร่วม1คน ชื่อนายไพรัตน์ แสงสีนิล รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ