: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ซ่อมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมุก

     

วันที่ 23-3-2565 เวลา 13.00 น นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก มอบหมายให้นายไพรัตน์ แสงสีนิลรองนายกเทศมนตรีตำบลมุก และนักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ พมจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอซ่อมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมุก


ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

      

โครงการสร้างแผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมุก ปีงบประมาณ 2565

      

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมุก ประจำปี 2565

      

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลมุก

      

ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย

      

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ