: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
การแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

     

การแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติ

     

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติ


ซ่อมถนนภายในเขต

     

ซ่อมถนนภายในเขต


ต้อนรับคณะชมรม srtong จิตพอเพียงด้านการทุจริต

     

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565

นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก มอบหมายให้นายไพรัตน์ แสงสีนิล รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก

เป็นตัวแทนต้อนรับคณะชมรม srtong จิตพอเพียงด้านการทุจริต จังหวัดมุกดาหาร และ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2564 โครงการรางระบายน้ำ หมู่ที่1  และ หมู่ที่2 ผลการตรวจติดตามเรียบร้อยดีเป็นไปตามแบบแปลน และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

     

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก มอบหมายให้นายไพรัตน์ แสงสีนิล

รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลมุก ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อ 

ในตลาดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์หม่อนไหมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดขอเชื้อโควิด19


รับมอบ ชุด PPE

     

วันที่ 28 มีนาคม 2565เวลา 14.45น. นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลมุก มอบหมายให้ นายไพรัตน์  แสงสีนิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก เป็นตัวแทนรับมอบ ชุด PPE  จากคุณ พิลาสรัตน์ ชัยศรี เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมุก


1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ