: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น.นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning.Day ตามโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2564-2565

     

วันที่18พฤษภาคม2565เวลา08.30น. นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลตำบลมุก ประจำภาคเรียนที่1/2565

     

เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2565 เวลา09.00น.นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก มอบหมายให้ นายเข็มพร ทองออน รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมุก

     เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 09.00น. นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก พร้อมด้วย นายไพรัตน์ แสงสีนิล รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก และผอ.กองช่าง นิติกร ออกตรวจสอบถนนสายบ้านศูนย์ไหม-บ้านคำเขือง หลังได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อน ถน

     

เมื่อวันที่28-4-2565 เวลา 08.30 น. นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก นายเข็มพร ทองออน รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก ลงพื้นที่ บ้านโนน กุดโง้งใหญ่ ม.5 เพื่อดูเส้นทางตามที่ประชาชนขอให้ทำถนนเส้นใหม่ให้ เพื่อความสะดวกในการสัญจร จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ

     

เปิดจุดด่านชุมชน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เทศบาลตำบลมุก

     

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ