: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
วัดภูผาเจี้ย

สภาพทั่วไป 

      วัดภูผาเจี๊ยะ หรือ วัดภูผาเกี๋ยะ ตั้งอยู่เลขที่ 234 บ.กุดโง้งใหญ่ ม. 5 ต. มุกดาหาร อ. เมือง จ. มุกดาหาร 49000 ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณหลังภูผาเจี้ย ฝั่งตรงข้าม ม.อุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร อยู่รอยต่อระหว่างบ้านกุดโง้งใหญ่กับบ้านด่านคำ การเดินทางจะเข้าได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางบ้านกุดโง้ง เส้นทางบ้านด่านคำ เส้นทางบ้านศูนย์ใหมผ่านบ้านคำตุนาง หรือเข้าเส้นทาง บ้านคำฮี ต.โพนทราย สภาพทั่วไปเป็นหุบเขา ป่าเขาธรรมชาติ ต้นไม้มากมายหลายชนิด

 

ประวัติ 

      วัดภูผาเจี๊ยะ หรือ วัดภูผาเกี๋ยะ เริ่มก่อตั้งโดยท่าน "พระอาจารย์หนูแดง นาคะวโร" ในปี พ.ศ. 2530 และในปี พ.ศ. 2533 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ท่านได้มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2544 อายุ 62 ปี บวชได้ 22 พรรษา

       ต่อมาท่านพระอาจารย์ประสิทธิ์ โชติปญโญ เป็นเจ้าอาวาส และท่านได้ย้ายไปจำวัดที่วัดอื่นในภาคอีสาน จึงทำให้ พระอาจารย์อำนวย จนทธมโม เป็นเจ้าอาวาสนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบัน

       พระอาจารย์อำนวย จนทธมโม ท่านเห็นว่า วัดถ้ำผาเจี๊ยะ หรือ ภูผาเกี๋ยะ ชื่อจะคล้ายๆกัน สับสนในการเรียก มีหลายคนเรียกผิด เรียกถูก เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกชื่อท่านจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดเวฬุวนาราม หรือ ผาเจี้ย

           เวฬุ แปลว่า ไม้ไผ่

           เจี้ย ภาษาอีสานแปลว่า กระดาษ (ไม้ไผ่มีเจี๊ยกระดาษอยู่ข้างใน)

           นำมารวมกันเรียกว่า วัดเวฬุวนาราม หรือ วัดภูผาเจี้ย คือชื่อที่ใช้เรียกในปัจจุบัน

"วัดภูผาเจี้ย"ในแต่ละปีมีพระสงฆ์เดินทางมาจำวัดมากมายทั่วสารทิศ ไม่ขาดในแต่ละปี เพราะบรรยากาศเงียบสงบ ร่มเย็น เพราะเป็นป่าเขา ต้นไม้มากมายหลายชนิด เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวณา

 

     ชื่อวัด "เวฬุวนาราม"

     ชื่อนิยมเรียก "วัดภูผาเจี้ย"

     ประเภทวัด "วัดป่า"

     ที่ตั้ง 234 บ.กุดโง้งใหญ่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ