: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเสาร์ (บ้านกุดโง้งน้อย)บ้านคำตุนาง,บ้านกุดโง้งใหญ่,บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ ๔ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

     ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเสาร์ (บ้านกุดโง้งน้อย)บ้านคำตุนาง,บ้านกุดโง้งใหญ่,บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ ๔ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปป่าช้า-บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปป่าช้า-บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ประตู เทศบาลตำบลมุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ประตู เทศบาลตำบลมุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบรูพา บ้านด่านคำ หมู่ที่๖ ตำบลมุกดาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

     

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเสาร์(บ้านกุดโง้งน้อย)บ้านคำตุนาง,บ้านกุดโง้งใหญ่ บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่๔ ตำบลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

     

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบูรพา บ้านด่านคำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเสาร์ บ้านกุดโง้งน้อย หมู่๔ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตัน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑

      

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สขร.
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
ปปช
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ