: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 042-260835 สำนักปลัด 042-620680 กองคลัง 042-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป... new

อ่านต่อ... 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมุก เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมุก เรื่อง ขอความร่วมม... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมุก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 ครั้งที่3
ประกาศเทศบาลตำบลมุก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพร... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ...

อ่านต่อ... 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ...

อ่านต่อ... 
 
พิธีส่งตัวนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ตัวแทนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพัทลุงเกมส์โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พิธีส่งตัวนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ตัวแทนจังหวัดมุกดาห ...

อ่านต่อ... 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมุก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมุก เพื่อพิจารณา ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดโง้งใหญ่-สวนน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดานคำ-คำตุนาง หมู่ที่ ๖ บ้านดานคำ ตำบลมุกดาหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(รูปตัวยู)สายบ้านกุดโง้งน้อยไปป่าช้า หมู่ที่ ๔
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางร... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
  แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  สขร.
  AEC
  ถวายพระพร
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  facebook
  กระทรวงมหาดไทย3
  จังหวัดมุกดาหาร
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  รัฐบาลไทย2
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมสรรพากร
  กรมอาเซียน
  ปปช
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิตบาล
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  BangkokIdea
  การท่องเที่ยว
  กระทรวงพลังงาน
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ