: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 045-260835 สำนักปลัด 045-620680 กองคลัง 045-049740 ป้องกัน:: :: <<< 

 
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป... new

อ่านต่อ... 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมุก เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมุก เรื่อง ขอความร่วมม... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมุก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 ครั้งที่3
ประกาศเทศบาลตำบลมุก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพร... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ... new

อ่านต่อ... 
 
พิธีส่งตัวนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ตัวแทนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพัทลุงเกมส์โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พิธีส่งตัวนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ตัวแทนจังหวัดมุกดาห ...

อ่านต่อ... 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมุก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมุก เพื่อพิจารณา ...

อ่านต่อ... 
 
ร่วมการตรวจติดตามกิจการหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมุกรับผิดชอบ
ร่วมการตรวจติดตามกิจการหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(รูปตัวยู)สายบ้านกุดโง้งน้อยไปป่าช้า หมู่ที่ ๔
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางร... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๓๑ มุกดาหาร
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมแล... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดานคำ หมู่ที่ ๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายฝั่งตรงข้ามหน้าเทศบาลมุก-ศพด ) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้งน้อย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายฝั่... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ทต.มุก)
  แจ้งเบาะแสยาเสพติด ป.ป.ส.
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  สขร.
  AEC
  ถวายพระพร
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  facebook
  กระทรวงมหาดไทย3
  จังหวัดมุกดาหาร
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  รัฐบาลไทย2
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมสรรพากร
  กรมอาเซียน
  ปปช
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิตบาล
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  BangkokIdea
  การท่องเที่ยว
  กระทรวงพลังงาน
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ